Wiosenny pejzaż

Barwnie i wiosennie zrobiło się w naszej szkole dzięki pracom plastycznym, które mogliśmy podziwiać w wykonaniu uczniów klasy 1 c.  Zadaniem było wykonanie ilustracji muzycznej  do utworu Antoniego Vivaldiego „ Cztery pory roku –  Wiosna”.  Prace te ukazały wrażliwość małych artystów na piękno i bogactwo przyrody oraz ujawniły talenty twórcze naszych uczniów.

Marzena Polus