Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu w związku z przywróceniem zajęć opiekuńczo- wychowawczych  z elementami zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas I-III , zajęć rewalidacyjnych i konsultacji dla uczniów klas I – VIII, zawieszonych w związku z pandemią koronawirusa.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Od 25 maja bieżącego roku przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Proszę rodziców/opiekunów prawnych dzieci o wypełnienie oświadczenia – załącznik 1  i załącznik 2 i przesłanie scan na pocztę elektroniczną szkoły  jedynka@sp1kg.pl lub dostarczenie do szkoły w godz.8:00 – 15:00 w terminie do 20.05.2020 r.Szczegółowe informacje o zajęciach zostaną przedstawione rodzicom po 21.05.2020 r.

Ankieta

„Rada Młodzieży woj.zachodniopomorskiego zachęca uczniów do udziału w badaniu potrzeb młodzieży w naszym województwie. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne. Ankieta do wypełnienia znajduje się pod adresem:”https://www.survio.com/survey/d/rmwz

Nasz udział w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to, organizowane przez UNESCO od 1995 roku, ma na celu promocję czytelnictwa i edytorstwa. W czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi, poszerzania horyzontów i rozwijania […]