Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Zebrania z rodzicami
29.08.2017 godz.16:00 kl. I a
godz.16:30 kl. I b
13.09.2017 godz.16:00 klasy VII
godz.16:30 klasy II i III
godz:17:00 kl. III g
08.11.2017 zebranie + pedagogizacja
13.12.2017 zagrożenia
10.01.2018 podsumowanie I półrocza – zebrania
07.03.2018 zebranie + pedagogizacja
09.05.2018 zagrożenia

Zebrania odbywają się :
kl. I o godz.16:00
kl. II i VII o godz.16:30
kl. III o godz.17:00

Rady pedagogiczne plenarne

I półrocze

04.01.2018 rada klasyfikacyjna klas I
08.01.2018 rada klasyfikacyjna klas VII, oraz II i III gimnazjum
11.01.2018 rada podsumowująca

II półrocze

11.06.2018 rada klasyfikacyjna klas I
18.06.2018 rada klasyfikacyjna klas VII oraz II i III gimnazjum
20.06.2018 rada podsumowująca

 


ZARZĄD RADY RODZICÓW

rok szkolny 2017/2018

Pan Piotr Leszmann     – przewodniczący

Pani Monika Ciesielska z-ca przewodniczącego

Pani Ewa Olejniczak        – z-ca przewodniczącego

Pani Renata Baczyńska – skarbnik


Opłaty pobierane w szkole w roku szkolnym 2017/2018
wpłata na ubezpieczenie „InterRisk ” – 22,00 zł
z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu – 29,00 zł
wpłata na Radę Rodziców – 35,00 zł/ rocznie od każdego ucznia
Nr konta Rady Rodziców: 76 102028210000190200014514 Bank PKO BP SA Oddział w Kołobrzegu ul. Katedralna,
na które można dokonywać wpłat 35 zł od ucznia. Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
zgubiony kluczyk (konieczność wymiany zamka) – 25,00 zł
Powyższe opłaty pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
koszt obiadu – 9,00 zł
obiady są dostarczane z Baru „Bajewo” Pani Bożeny Ogrodowskiej

regulamin-korzystania-z-obiadow


 

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017 (stan na 31.08.2017)

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2016-2017


 

SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 (stan na 31.08.2016)

Saldo początkowe                                                              4086,63

Przychody:

Wpłaty uczniów na Radę Rodziców 12210,00
Zniżka  z ubezpieczenia uczniów i nauczycieli 5786,00
Prowizja ze sprzedaży zdjęć 1323,25
Wpłaty za identyfikatory 1326,30
Wpłaty za kluczyki 740,00
Odsetki bankowe 1,35
RAZEM 21386,90

 

Rozchody:

Zwrot klasom 20% wpłaconej kwoty na Radę Rodziców 792,00
Warsztaty chemiczne 1456,00
Art. papiernicze + woda na egzamin gimnazjalny 519,19
Nagrody książkowe 1846,98
Dyplomy 772,41
Ozdoby 220,85
Tort na 70-lecie szkoły 910,00
Testy gimnazjalne 67,00
Piłka nożna 80,97
Opłaty bankowe 372,51
RAZEM 7037,88

Saldo końcowe:                                                                             18435,62

Sporządziła: Renata Baczyńska