Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020

regulamin podreczników 2019-20

procedury bezpieczeństwa 2019-20

Rozkład jazdy autobusów

Regulamin szafek 2019-20

Opłaty pobierane w szkole

regulamin obiady2019-20

regulamin świetlicy z załącznikami 2019-20

GODZINY PRZYJĘĆ RODZICÓW rok szkolny 2019-2020popr

Zajęcia pozalekcyjne rok szkolny 2019 od 2020– uaktualnione


ZARZĄD RADY RODZICÓW

rok szkolny 2019/2020

Pani Barbara Awsiukiewicz-Kuczera   przewodnicząca

Pani Aleksandra Banasiakz-ca przewodniczącej

Pani Anna Czajka   –  z-ca przewodniczącej

Pani Renata Baczyńska    skarbnik

Pani Agnieszka Gawrońska sekretarzSPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 (stan na 31.08.2016)

Saldo początkowe                                                              4086,63

Przychody:

Wpłaty uczniów na Radę Rodziców 12210,00
Zniżka  z ubezpieczenia uczniów i nauczycieli 5786,00
Prowizja ze sprzedaży zdjęć 1323,25
Wpłaty za identyfikatory 1326,30
Wpłaty za kluczyki 740,00
Odsetki bankowe 1,35
RAZEM 21386,90

Rozchody:

Zwrot klasom 20% wpłaconej kwoty na Radę Rodziców 792,00
Warsztaty chemiczne 1456,00
Art. papiernicze + woda na egzamin gimnazjalny 519,19
Nagrody książkowe 1846,98
Dyplomy 772,41
Ozdoby 220,85
Tort na 70-lecie szkoły 910,00
Testy gimnazjalne 67,00
Piłka nożna 80,97
Opłaty bankowe 372,51
RAZEM 7037,88

Saldo końcowe:                                                                             18435,62

Sporządziła: Renata Baczyńska