Home » Uczniowie » Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

logo_sam

Dbamy o przestrzeganie praw uczniów naszej szkoły, zajmujemy się między innymi działalnością ekologiczną, prozdrowotną, charytatywną, informacyjną, kulturalno-rozrywkową, gospodarczą, organizujemy różnorodne konkursy.

 


Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

  • przewodniczący – Bartosz Jasiński kl. 2d
  • zastępca – Weronika Solnica kl.2e
  • sekretarz – Agnieszka Miściur kl. 2eopiekun – Natalia Gruchała

Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 2016 / 2017

W dniu 16.06.2016r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu na rok szkolny 2016 / 2017. Po podliczeniu głosów stwierdza się, że:

  • funkcje przewodniczącego będzie pełnił Jasiński Bartosz z klasy 1d który otrzymał 188 głosów
  • funkcje zastępcy będzie pełniłaSolnica Weronika  z klasy 1e
  • funkcje sekretarza będzie pełniła Miściur Agnieszka z klasy 1b

W sumie oddano 380 głosów, w tym 21 głosów nieważnych. Frekwencja wyborcza wyniosła 77,7%.

Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy.


buzkaAktualności:

W naszej szkole został przeprowadzony konkurs na ,,Najpiękniejszą bombkę świąteczną”.

Zadaniem każdej klasy było przygotowanie jak najpiękniejszej bombki. Wszystkie zgłoszone do konkursu ozdoby zostały zawieszone na szkolnej choince. Technika wykonywania prac była dowolna, a  pomysłowość i staranność twórców można podziwiać na szkolnym drzewku.
Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wyróżniła dwie klasy: IIe oraz IIId. Laureatom gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do brania aktywnego udziału w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

beznazwy3 beznazwy2 beznazwy


Akcja „Góra Grosza” zakończona.
gg2016W całej Polsce w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku odbywała się XVII edycja  Ogólnopolskiej Akcji Góry Grosza.  Akcja została zorganizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych aktywnie uczestniczyła w akcji i zebrała aż 433 zł 48 gr.
Klasa która uzbierała najwięcej grosików  (w sumie 265,65 zł)  to kl II B.
Dziękujemy wszystkim za udział w zbiórce pieniędzy.
Koordynator akcji-Natalia Ośliślok
Samorząd Uczniowski.

Debata Uczniowska

Dnia 18 października 2016 r. w naszym gimnazjum odbyła się debata uczniowska na temat kulturalnego zachowania wśród młodzieży i zasad savoir-vivre. Celem debaty było opracowanie  Kodeksu Kulturalnego Gimnazjalisty.

Z każdej klasy wychowawcy wytypowali dwóch przedstawicieli, którzy reprezentowali stanowisko klasy podczas debaty. Uczniowie wraz z wychowawcami  wcześniej omówili najważniejsze zagadnienia które były tematem naszej dyskusji tj.:

  1. Pojęcie ,,savoir -vivre”

  2. Zasady zachowania przy stole, kultura spożywania posiłków, kultura bycia, kultura ubioru i wyglądu, zasady zachowania w stosunku do nauczycieli i grupy rówieśniczej, komunikacji, kultura zdrowotna i fizyczna.

  3. Czemu służą dobre maniery?  Dlaczego warto stosować zasady kulturalnego zachowania się?

  4. Niepożądane gesty, zachowania i nawyki wśród młodzieży.

Początek debaty rozpoczął się od jasno przedstawionego celu spotkania przez prowadzących. Uczniowie odpowiadali na pytania nt. savoir-vivre, dobrych manier oraz niepożądanych nawyków. Wszystkie odpowiedzi i pomysły zostały omówione i zapisane na tablicy. Uczestnicy debaty chętniej wypowiadali się na temat negatywnych zjawisk niż zasad dobrego zachowania, co świadczy o niewielkiej znajomości i sporadycznym przestrzeganiu zasad kultury osobistej.

Następnym punktem programu debaty było opracowanie w grupach zagadnień dotyczących kultury: zachowania przy stole,  spożywania posiłków, kultura bycia, ubioru i wyglądu, słowa, kultury zdrowotnej i fizycznej.

Każda grupa kolejno prezentowała swoje poglądy i opinie swoich kolegów. Wszystkie wystąpienia były bardzo interesujące. Uczniowie doceniali znaczenie dobrych manier w relacjach z kolegami i dorosłymi. Debatę podsumował pedagog szkolny Ewa Brelik oraz dyrektor szkoły Lidia Mikołajek, gratulując uczestnikom trafnych opinii oraz dojrzałych stwierdzeń, doceniając wielkie znaczenie praktykowania zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.

Debata okazała się tylko wstępem do opracowania Kodeksu Kulturalnego Gimnazjalisty.

Projekty Kodeksu powstawać  będą na godzinach wychowawczych.  Kolejna debata pozwoli na dyskusje nad przedstawionym projektem.

 

Opiekunowie: p. Natalia Ośliślok, p. Ewa Brelik


12806233_528554087329058_7245896137790550811_nMUST BE ENGLISH’
21.03.2016r. odbędzie się III edycja konkursu piosenki angielskiej ‚MUST BE ENGLISH”
Wszystkich chętnych zachęcamy do wyboru piosenki anglojęzycznej i zgłoszenie się do 11.03.2016r. do pni Natalii Gruchały. Uczestnicy mogą prezentować utwory samodzielnie jak i w zespołach.
Samorząd Uczniowski

26 marca 2015 r w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu odbyła się debata uczniowska na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Uczestniczyli w niej uczniowie (delegaci z każdej klasy), pani dyrektor Lidia Mikołajek, pani wicedyrektor Beata Niewolewska, pani pedagog Ewa Brelik, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Natalia Gruchała oraz pani Helena Paradowska opiekun świetlicy. Debatę przygotował Samorząd Szkolny, a dyskusję poprowadziła jego przewodnicząca, Wiktoria Miklejewska.

Debata to jeden z lepszych sposobów podejmowania trudnych zagadnień, do których niewątpliwie należy ocena wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Celem tego spotkania było poznanie opinii uczniów na temat Wewnątrzszkolnego System Oceniania (WSO). Dyskusja rozpoczęła się od pytania czy uczniowie zostali zapoznani z WSO na początku roku szkolnego oraz w jaki sposób. Wszyscy przyznali, że został on przedstawiony na jednej z pierwszych lekcji przez wychowawcę, podobnie jak przedmiotowe systemy oceniania, które zostały zaprezentowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, których zadaniem było wypisanie wad oraz zalet WSO. Podczas prezentacji poszczególne grupy wskazywały różne aspekty WSO, zarówno pozytywy jak i negatywy.

Zastrzeżenia pojawiły się m.in. w następujących kwestiach:

– zdarzają się sytuacje, kiedy stawiane są negatywne oceny za zbytnią aktywność, tj. robienie ćwiczeń do przodu oraz za zbyt wolną pracę, np. powolne wykonywanie zadań, a także za np. niewykonywanie poleceń nauczyciela,

– wątpliwości budzi brak ocen za aktywność np. udział w przedstawieniach , konkursach itp,

– stosowanie noty „0”. Jedną z propozycji uczniów było zastąpienie „O” oceną niedostateczną, jednak większość przyznała, że „0” motywuje do uzupełnienia zaległości, przypomina o brakach oraz zachęca do przychodzenia na zapowiedziane sprawdziany. Uczniowie postulowali aby „0” nie było brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej ocen,

– zbyt duża ilość zadawanych prac domowych, co często doprowadza do spisywania od innych uczniów bądź ściągania rozwiązań z Internetu.

Pozytywne strony WSO uczniowie dostrzegli w:

– swobodnej możliwości sprawdzenia swojej średniej ocen w dzienniku internetowym,

– stosowaniu wagi dla poszczególnych ocen w ocenianiu bieżącym,

– stosowaniu średniej ważonej, która sprawia, że oceny na koniec semestru czy roku są przewidywalne dla ucznia i ich rodziców,

– możliwości uzyskania obiektywnej oceny,

– możliwości podniesienia oceny semestralnej oraz braku możliwości jej obniżenia przez nauczyciela.

Pani Dyrektor odniosła się do zgłoszonych przez uczniów wad i zalet WSO.

Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw , nie padły konkretne propozycje zmian WSO, jednak zgłaszane przez uczniów uwagi, zostaną przedstawione do przeanalizowania gronu pedagogicznemu.

IMG_0377 IMG_0378 IMG_0381 IMG_0386

Informację przygotowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego – p. Natalia Gruchała   i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Wiktoria Miklejewska – ucz. kl.IIIB

 


 

Konkursy:

eco

Organizujemy różnorodne konkursu plastyczne, fotograficzne, informatyczne jak i uczestniczymy w ciekawych konkursach przygotowanych przez innych organizatorów.

 

Konkurs na najładniejszą bombkę. bombka

NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA ŚWIĄTECZNA 
Serdecznie zapraszamy wszystkie klasy do konkursu na najpiękniejszą bombkę świąteczną.
Każda klasa przygotowuje min. jedną bombkę świąteczną, która zawiśnie na szkolnej
choince.
Technika prac dowolna.
Bombki proszę składać do 3 grudnia 2015 r. do p. Natalii Gruchały.
 Rozstrzygnięcie konkursu: 07 grudnia 2015r.

PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  na rok szkolny 2015/ 2016

WRZESIEŃ
Przygotowanie i obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz prowadzenie inauguracji roku szkolnego 2015/2016
Przygotowanie propozycji do planu pracy Samorządu na bieżący rok szkolny we współpracy z samorządami klasowymi.
Zapoznanie i zaopiniowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania naszej szkoły (poznajemy koncepcję pracy szkoły)
Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu
Ogłoszenie konkursów ekologicznych: „Zbieramy zużyte baterie”, (promocja i  prowadzenie całorocznej zbiórki surowców wtórnych)
Pomoc w organizacji uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych
Dzień Chłopaka (30.09.2015) – „Boybony”
Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
Szkolny turniej piłki nożnej.
PAŹDZIERNIK
Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (13.10.2015)
Pomoc w organizacji obchodów 70-lecia naszej szkoły.
LISTOPAD
Promocja naszego gimnazjum podczas konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.(19.11.2015)
Organizacja dyskoteki andrzejkowej (18.11.2015)
Ogłoszenie konkursu plastycznego „Bombka na szkolną choinkę”
Dzień pluszowego misia (25.11.2015)
GRUDZIEŃ
Zorganizowanie szkolnych „mikołajek” (04.12.2015)
Nasze wspólne drzewko choinkowe – przygotowanie świąteczno-noworocznej dekoracji szkoły
STYCZEŃ
Przyłączamy się do akcji „Trzymaj formę” (zdrowy tryb życia: sport, odżywianie, organizacja czasu)
LUTY
Zorganizowanie zabawy karnawałowej-bal maskowy
MARZEC
Dzień Kobiet (08.03.2016) – „Girlbony”
Pierwszy dzień wiosny: dzień przebierańca, konkurs Pani Wiosna (21.03.2016),
Zorganizowanie konkursu piosenki angielskiej ‘Must be English’
KWIECIEŃ
Prima aprilis (01.04.2016)
Zorganizowanie debaty uczniowskiej
MAJ
Podsumowanie konkursów ekologicznych
Pomoc w organizacji Dnia Dziecka na sportowo i wesoło-organizacja Dnia Optymistycznego (01.06.2016)
CZERWIEC
Wybory uzupełniające do władz Samorządu Uczniowskiego oraz MRM
Zebranie Uczniów dotyczące przyjęcia sprawozdania z działalności Samorządu w  roku szkolnym 2015/2016
Pożegnanie trzecioklasistów:
przygotowanie dyplomów i nagród dla najbardziej zaangażowanych w pracy Samorządu absolwentów
współorganizacja pożegnalnego apelu
4.   Przygotowanie i obsługa sprzętu nagłaśniającego na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016
Działalność Samorządu to także:
dbanie o estetyczny wygląd szkoły
promocja zdrowego stylu życia i ciekawych form spędzania wolnego czasu
przeciwstawianie się patologiom i agresji
prowadzenie apeli
pozyskiwanie funduszy
bieżąca informacja dotycząca życia szkoły i miasta
poznawanie i opiniowanie ważnych dokumentów szkolnych
udział w realizacji koncepcji pracy szkoły
przygotowywanie informacji na szkolną stronę internetową
współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Kołobrzeg
udział w pracach jury konkursów odbywających się na terenie szkoły
przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej opinii i wniosków we wszystkich sprawach szkoły
współorganizacja pozostałych imprez szkolnych

 
 


 


 

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930