Rekrutacja

Kwestionariusz osobowy ucznia Szkoły Podstawowej nr 1
wniosek KLASA I
wniosek KLASA VII
oświadczenie woli

PL-SP1

Dokumenty potrzebne do zapisania ucznia do szkoły na rok szkolny 2019/2020:

1. Kwestionariusz osobowy ucznia szkoły
2. Wniosek do dyrektora szkoły
3. Jedna podpisana fotografia do legitymacji szkolnej.
Dnia 27 lutego o godzinie 16:00 odbędą się Dni Otwarte Szkoły .

Zapraszamy