Rekrutacja

klasa 1                                             klasa 7

 wniosek klasa I.docxwykrzyknik wykrzyknik                                                                                     wniosek klasa VII.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Zapisy do 17.04.2017                                                                        05.04.2017

od godz. 7:00 do 15:00, w dniach 03 – 05.04 .2017r. w godz: 7:00 -17:00.


Dzień otwarty szkoły – 26 kwietnia 2017r. (środa) o godz.16:00

dni otwarte _6.04

 

 

Na podstawie:

ZARZĄDZENIE NR 30/17 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców/ opiekunów prawnych uczniów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg do dyrektorów szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, do klasy VII, w roku szkolnym 2017/2018.

ZARZĄDZENIE NR 31/17 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2017/2018.

http://www.kolobrzeg.pl/dzial-plikow/Aktualności/Nabór-do-klas-I-i-VII-szkół-podstawowych/

Zapraszamy