Dokumenty

dokumentyszkolne

Akty prawne:

  • Statut

Dokumenty wewnątrzszkolne:

  • Regulamin
  • Kodeks zachowań
  • Kodeks etyczny
  • Program profilaktyki
  • Program wychowawczy
  • Plany nauczania
  • Programy realizowane

Druki do pobrania: