Stołówka

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z codziennych obiadów w szkolnej stołówce. Smaczne i zdrowe jedzenie zadowoli każdego wybrednego „głodomora”J. Więcej informacji w regulaminie.
Obiady wydawane są w godzinach:
11.30 – 11.45 – klasy I – sze.
12.30 – 12.45 – pozostali uczniowie


Zapraszamy codziennie na darmowe zupy do stołówki szkolnej w godzinach 13.30 – 13.40.

Serdecznie Zapraszamy!!!
Od dnia 18.09.2017 r. w szkolnej stołówce w godzinach 11.30 – 11.45, będzie można zakupić świeże bułki (z serem, szynką, sałatą itp.) za 3,50 zł. Życzymy smacznegoJ

 

 


Regulamin korzystania z obiadów w szkolnej stołówce w roku 2017/2018

1. Uczniowie zapisują się na obiady w świetlicy szkolnej u Pana Piotra Sroki lub innego wychowawcy świetlicy.
2. Cena obiadu ( zupa + drugie danie + kompot ) wynosi 9,00 zł.
3. Wychowawca świetlicy sprawdza obecność uczniów na stołówce. Nieobecność należy zgłosić dzień wcześniej osobiście bądź drogą mailową na adres: p.sroka@g1kg.pl .Nie zgłoszone nieobecności nie będą odliczane od kwoty obiadu. Brak obecności dziecka na obiadach będzie skutkować informacją wychowawcę świetlicy do rodzica ucznia poprzez e-dziennik lub telefonicznie.
4. Na początku każdego miesiąca wychowawca świetlicy podaje koszt obiadów w danym miesiącu przez e- dziennik oraz na tablicy w stołówce.
5. Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za catering w Barze Bajewo – ul. Okopowa 1a w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w trakcie wydawania obiadów na stołówce szkolnej w godzinach od 11.15 do 13.00. Polecana jest wpłata na konto nr 9012 4014 2811 1100 1003 38 0166 Bożena Ogrodowska Bar Bajewo . W tytule przelewu koniecznie należy podać dane osobowe dziecka oraz ilość planowanych obiadów w bieżącym miesiącu.
Jeżeli będą odliczane obiady niespożyte – trzeba podać ich ilość, po wcześniejszym sprawdzeniu u wychowawcy świetlicy p. Piotra Sroki.
6. Płatności dokonywać należy do 10 dnia każdego miesiąca.
7. Dzierżawca stołówki przekazuje informacje wychowawcy świetlicy o wpłatach.
8. Chęć pojedynczego wykupienia obiadu należy zgłosić wychowawcom świetlicy szkolnej dzień wcześniej, a najpóźniej do 10.00 w dniu korzystania z obiadu.
9. Korzystając ze stołówki należy zachowywać kulturę spożywania posiłków.
10. Korzystający z obiadów sami pobierają dania obiadowe i odnoszą talerze itp.
11. Obiad dla uczniów klas 1 –szych wydawany jest o 11.30.
12. Obiad dla pozostałych uczniów wydawany jest o 12.30.