Stołówka

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z codziennych obiadów w szkolnej stołówce. Smaczne i zdrowe jedzenie zadowoli każdego wybrednego „głodomora”J. Więcej informacji w regulaminie.
Obiady wydawane są w godzinach:
11.30 – 11.45 – klasy I – sze.
12.30 – 12.45 – pozostali uczniowie


⇒ Regulamin stołówka

⇒ Regulamin korzystania z obiadów


Regulamin korzystania z obiadów w szkolnej stołówce w roku 2018/2019

1. Uczniowie klas I-III zapisują się na obiady u wychowawcy, uczniowie klas IV-VIII, III gimnazjum w świetlicy szkolnej u Pana Piotra Sroki lub innego wychowawcy świetlicy.
2. Cena obiadu ( zupa + drugie danie + kompot ) wynosi 9,00 zł.
3. Nauczyciel dyżurujący sprawdza obecność uczniów na stołówce. Nieobecność należy zgłosić dzień wcześniej osobiście bądź telefonicznie do sekretariatu szkoły do godz. 9.00. Nie zgłoszone nieobecności nie będą odliczane od kwoty obiadu.
4. Osoba wydająca obiad zobowiązana jest zaznaczać osoby odbierające obiad.
5. Na początku każdego miesiąca na stołówce szkolnej zostanie wywieszony miesięczny koszt obiadów.
6. Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za catering w Barze Bajewo ul. Okopowa 1a w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w trakcie wydawania obiadów na stołówce szkolnej w godzinach od 11.15 do 13.00. Polecana jest wpłata na konto nr  9012 4014 2811 1100 1003 38 0166 Bożena Ogrodowska Bar Bajewo . W tytule przelewu koniecznie należy podać dane osobowe dziecka, klasęoraz ilość planowanych obiadów w bieżącym miesiącu.
7. Płatności dokonywać należy do 10 dnia każdego miesiąca. Obowiązkiem każdego rodzica jest dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzeń wpłat za obiad.
8. Dzierżawca stołówki przekazuje informacje wychowawcy świetlicy o indywidualnych wpłatach w barze Bajewo.
9. Aktualne listy uczniów korzystających z posiłków znajdują się w stołówce i w sekretariacie.
10. Chęć pojedynczego wykupienia obiadu należy zgłosić wychowawcom świetlicy szkolnej dzień wcześniej, a najpóźniej do 9.00 w dniu korzystania z obiadu.
11. Na stołówkę sprowadza uczniów i przyprowadza do klas pani woźna/woźny (dot. uczniów klas I)
12. Korzystając ze stołówki należy zachowywać kulturę spożywania posiłków.
13. Korzystający z obiadów sami pobierają dania obiadowe i odnoszą talerze itp.
14. Obiad dla uczniów klas I-III wydawany jest o 11.30.
15. Obiad dla pozostałych uczniów wydawany jest o 12.30.
16. W wyjątkowych sytuacjach obiad może być wydawany w innym czasie.