Home » Uczniowie » Biblioteka

Biblioteka

P1140468 P1140501

20170210_104443 20170210_104454 20170210_104504 20170308_084155

20170203_150000 20170203_150043 20170210_104443

„Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury”
Jan Paweł II

 

Biblioteka czynna jest w godzinach:

poniedziałek                 8:45 – 15:20 
wtorek                             8:00 – 15:20
środa                                8:00– 15:20
czwartek                         8:00 – 15:20
piątek                               8:00 – 15:20

 


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu

Postanowienia ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki, jednocześnie są zobowiązani do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece książek można korzystać:
 •   wypożyczając je do domu /podręczniki, materiały ćwiczeniowe, lektury, literatura piękna i popularnonaukowa/,
 • czytając, przeglądając na miejscu  /księgozbiór podręczny, czasopisma/,
 • korzystając w pracowniach przedmiotowych /komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela/.
 1. Biblioteka jest pracownią szkolną, w której należy zachować szczególną ciszę, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 2. Nie wolno wnosić do biblioteki kurtek, jedzenia i picia.
 3. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 4. Najlepszym czytelnikom na koniec roku szkolnego przyznawana jest nagroda książkowa.
 5. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

Regulamin wypożyczalni

 1.  Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki /w tym jedną lekturę obowiązkową/, ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 4. Maksymalny czas wypożyczenia książki to 2 tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można go prolongować na okres 2 tygodni.
 5. Czytelnik może zarezerwować potrzebną książkę.
 6. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej /prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, uwaga negatywna za niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych/, nieprzestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki wypożyczonej z biblioteki, czytelnik musi niezwłocznie odkupić taką samą /w przypadku lektur/ albo inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9. Uczeń jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę /nauczyciele, uczniowie, pracownicy/ zobowiązani są do oddania materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

Regulamin czytelni

 1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
 4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 6. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 6. Z drukarki, skanera można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 7. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Za użytkownika niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

 

Zadania nauczyciela – bibliotekarza

 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
 2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Koło Przyjaciół Biblioteki

18.01.2017 r. uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki zostały zaproszone do kołobrzeskiej Biblioteki Pedagogicznej. Pani Dyrektor opowiedziała o historii biblioteki oraz wyjaśniła komu służy, kto z niej korzysta. Pokazała czytelnię i magazyn, w którym znajduje się 35 tysięcy wolumniów. Jest to księgozbiór uniwersalny ze specjalizacją (pedagogika, psychologia, socjologia), oprócz tego ma w swojej ofercie:

 • książki naukowe, popularnonaukowe i literaturę piękną,
 • czasopisma naukowe i popularnonaukowe,
 • wydawnictwa nieksiążkowe, m.in. filmy (edukacyjne, ekranizacje lektur szkolnych) i słuchowiska.

Gimnazjalistki mogły poznać zasady klasyfikacji księgozbioru oraz sposoby korzystania z katalogu rzeczowego i przedmiotowego. Na koniec przetestowały wyszukiwanie książek online, czyli w katalogu internetowym dostępnym na komputerach znajdujących się w czytelni.

Ta wizyta poszerzyła wiedzę uczennic nt. zasad korzystania z wypożyczalni i uświadomiła, że jeśli ktoś z uczniów chciałby skorzystać z czytelni to może to zrobić.

Urszula Baniak – nauczyciel bibliotekarz

20170118_140348 20170118_140400 20170118_140410 20170118_140713 20170118_141620 20170118_141719 20170118_143425


Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej

16.01.2017 r. wybraliśmy się z panią Anettą Rebelską do biblioteki miejskiej. Pierwsze kroki skierowaliśmy do biblioteki młodzieżowej, w której zapoznaliśmy się z jej księgozbiorem. Następnie udaliśmy się do głównego budynku przy ulicy Frankowskiego. Zwiedziliśmy wnętrza: wypożyczalnię wraz z magazynem, archiwum po czym skierowaliśmy się do czytelni gdzie odbyła się lekcja biblioteczna. Na niej uczyliśmy się wyszukiwać książek w katalogu internetowym (elektronicznym), a następnie wyszukiwaliśmy je na półkach.

Mieliśmy możliwość zobaczenia najmniejszej i najcięższej książki (12 kg), najstarszej znajdującej się w bibliotece oraz dotknięcia książki napisanej alfabetem Braille’a. Był to czas pożytecznie i mile spędzony.

Uczniowie klasy I g

B612_20170116_130110 B612_20170116_130457 B612_20170116_130732 B612_20170116_130923 B612_20170116_130936 B612_20170116_131027 B612_20170116_131537 B612_20170116_140216 B612_20170116_140814 B612_20170116_130519


Prezentacja mulimedialna „Wpływ czytania na rozwój dziecka_ ⇒ wplyw-czytania-na-rozwoj-dziecka

 


 

 

plakatBookcrossing już w naszej szkole od jutra !!!

Masz w swoich zbiorach ciekawe książki, które już dawno przeczytałeś a teraz stoją na półce i pokrywają się kurzem?

Zostaw je w specjalnych koszykach poustawianych na szkolnych korytarzach. Jeśli któraś z książek znajdujących się w koszyku spodoba Ci się, weź ją i przeczytaj.

BOOKCROSSING polega na „uwalnianiu” książek w dowolnych miejscach publicznych (np. ławka w parku, przystanek autobusowy, tramwaj, kawiarnia, przymierzalnia w sklepie…) albo w miejscach specjalnie w tym celu przygotowanych – zorganizowanych, (np. wydzielony stolik, regał w pubie, szkole,)

Idea bookcrossingu przypomina o szacunku, który należy się wszystkiemu, co nas otacza, a więc również książkom, i o bezinteresownej przyjemności dzielenia się, przekazywania innym tego, co posiadamy.
image

Organizator: Biblioteka szkolna i samorząd uczniowski


DSCN2427Dnia 09.12.2015 roku w bibliotece szkolnej odbył się piąty Konkurs Pięknego Czytania, w którym wzięło udział 26 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jury, któremu przewodniczył pan Wojciech Czaplewski, oceniało poprawność, wyrazistość , płynność i intonację czytanego tekstu prozą.

I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Mateusz Saj ze Szkoły Podstawowej nr 5, II miejsce Anna Nadziejko ze Szkoły Podstawowej nr 9, III miejsce Hanna Pienierska ze Szkoły Podstawowej nr3.

I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła Iga Szukalska z Gimnazjum nr 1, II miejsce Aleksandra Bystrzyńska z Gimnazjum nr 2, III miejsce ex aequo Karolina Jaroszewska z Gimnazjum nr 3 oraz Dominika Plata z Gimnazjum nr 1.

I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajął Łukasz Płuciennik z Zespołu Szkół Ekonomicznych, II miejsce Dominika Kłos z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, III miejsce Kinga Konopa z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Gran Prix otrzymała Agnieszka Adamowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.


Książka, to duchowy testament, jaki przekazuje jedno pokolenie drugiemu…”  (Hercen)

W naszym gimnazjum istnieje piękna tradycja, która odwołuje się do powyższej myśli Hercena.

Otóż od wielu lat klasy trzecie przekazują młodszemu pokoleniu wybrane przez siebie książki ze specjalną od nich dedykacją.

Przekazanie książek połączone jest z konkursem czytelniczym, w którym zespoły z poszczególnych klas trzecich muszą zmierzyć się z pytaniami sprawdzającymi wiadomości z lektur oraz z frazeologizmami związanymi z książką i czytaniem. Uczniowie prezentują również plakat zachęcający do czytania.

W tym roku w konkursie czytelniczym I miejsce zajęła klasa III E, drugie – klasa III F, trzecie – III D.

Jednak wygranymi okazali się wszyscy uczniowie – trzecioklasiści, bo przekazali swój duchowy testament w postaci ciekawych książek, i ich młodsi koledzy i koleżanki, bo czytając , będą mogli spędzić miłe chwile, które dostarczą im wielu emocji.

Za ten ładny gest uczniowie trzecich klas otrzymali podziękowanie od pani Dyrektor, Lidii Mikołajek, i od pani Urszuli Baniak , pani Bibliotekarki.

Anna Kuliś

 
 


 


 

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930