Home » Dokumenty » Plany nauczania

Plany nauczania

Plan nauczania oddziału 1a
Przedmiot 1 2 3 Suma
1a
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 1 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 10;6jst 9;4jst;1dyr 9;4jst;1dyr 28
zajęcia rekreacyjno-sportowe 1 1 2
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
religia 2 2 2 6
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2
tygodniowo 39,5 37,5 38,5 115,5
Plan nauczania oddziału 1b
Przedmiot 1 2 3 Suma
1b
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 2;1dyr 1 1;1dyr 4
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2
tygodniowo 33,5 32,5 33,5 99,5
Plan nauczania oddziału 1c
Przedmiot 1 2 3 Suma
1c
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 2 1 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
godz. dyr. 2;2dyr 2
etyka 2 2
tygodniowo 33,5 32,5 33,5 99,5
Plan nauczania oddziału 1d
Przedmiot 1 2 3 Suma
1d
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 1 2 5
matematyka 4 5;1dyr 4 13
fizyka 2 2;1dyr 1 5
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2
tygodniowo 33,5 32,5 33,5 99,5
Plan nauczania oddziału 1e
Przedmiot 1 2 3 Suma
1e
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 4;1dyr 3 3 10
język niemiecki 2 2;1dyr 2 6
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2
tygodniowo 33,5 32,5 33,5 99,5
Plan nauczania oddziału 1f
Przedmiot 1 2 3 Suma
1f
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 4;1dyr 3 3 10
język niemiecki 2 2;1dyr 2 6
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2
tygodniowo 33,5 32,5 33,5 99,5
Plan nauczania oddziału 1g
Przedmiot 1 2 3 Suma
1g
religia 2 2 2 6
j.polski 5;1dyr 5 5 15
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
godz. dyr. 1;1dyr 1
etyka 2 2
tygodniowo 33,5 32,5 33,5 99,5
Plan nauczania oddziału 2a
Przedmiot 1 2 3 Suma
2a
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 1 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 8;4jst 9;4jst;1dyr 9;4jst;1dyr 26
zajęcia rekreacyjno-sportowe 2 1 1 4
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
religia 2 2 2 6
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 4
tygodniowo 39,5 39,5 38,5 117,5
Plan nauczania oddziału 2b
Przedmiot 1 2 3 Suma
2b
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 2;1dyr 1 1;1dyr 4
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 4
tygodniowo 33,5 34,5 33,5 101,5
Plan nauczania oddziału 2c
Przedmiot 1 2 3 Suma
2c
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 1 2 5
matematyka 4 5;1dyr 4 13
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
godz. dyr. 1;1dyr 1
etyka 2 2 4
tygodniowo 33,5 34,5 33,5 101,5
Plan nauczania oddziału 2d
Przedmiot 1 2 3 Suma
2d
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 4;1dyr 3 3 10
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
godz. dyr. 1;1dyr 1
etyka 2 2 4
tygodniowo 33,5 34,5 33,5 101,5
Plan nauczania oddziału 2e
Przedmiot 1 2 3 Suma
2e
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 1 2 5
matematyka 4 5;1dyr 4 13
fizyka 2 2;1dyr 1 5
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 4
tygodniowo 33,5 34,5 33,5 101,5
Plan nauczania oddziału 2f
Przedmiot 1 2 3 Suma
2f
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 4;1dyr 4;1dyr 3 11
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 4
tygodniowo 33,5 34,5 33,5 101,5
Plan nauczania oddziału 3a
Przedmiot 1 2 3 Suma
3a
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 4;1dyr 3 3 10
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 8;4jst 8;4jst 9;4jst;1dyr 25
zajęcia rekreacyjno-sportowe 2 2 1 5
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
religia 2 2 2 6
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 2 6
tygodniowo 39,5 40,5 40,5 120,5
Plan nauczania oddziału 3b
Przedmiot 1 2 3 Suma
3b
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 1 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 2;1dyr 5
biologia 2 2;1dyr 1 5
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 2 6
tygodniowo 33,5 34,5 35,5 103,5
Plan nauczania oddziału 3c
Przedmiot 1 2 3 Suma
3c
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 6;1dyr 15
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 2 1 5
matematyka 4 4 5;1dyr 13
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 2 6
tygodniowo 33,5 34,5 35,5 103,5
Plan nauczania oddziału 3d
Przedmiot 1 2 3 Suma
3d
religia 2 2 2 6
j.polski 5;1dyr 5 5 15
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 5;1dyr 13
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 2 6
tygodniowo 33,5 34,5 35,5 103,5
Plan nauczania oddziału 3e
Przedmiot 1 2 3 Suma
3e
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 2 1 2 5
matematyka 4 5;1dyr 4 13
fizyka 2 2;1dyr 1 5
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 2 6
tygodniowo 33,5 34,5 35,5 103,5
Plan nauczania oddziału 3f
Przedmiot 1 2 3 Suma
3f
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 4;1dyr 4;1dyr 3 11
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 2 6
tygodniowo 33,5 34,5 35,5 103,5
Plan nauczania oddziału 3g
Przedmiot 1 2 3 Suma
3g
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 4;1dyr 4;1dyr 3 11
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 2 6
tygodniowo 33,5 34,5 35,5 103,5
Plan nauczania oddziału 3h
Przedmiot 1 2 3 Suma
3h
religia 2 2 2 6
j.polski 4 5 5 14
historia 2 2 2 6
wiedza o społeczeństwie 1 1 2
plastyka 1 1
muzyka 1 1
język angielski 3 3 3 9
język niemiecki 1 2 2 5
matematyka 4 4 4 12
fizyka 2 1 1 4
chemia 1 2 1 4
biologia 2 1 1 4
geografia 2 1 1 4
informatyka 2;1dyr 1 1;1dyr 4
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
zajęcia techniczne 2 2
zajęcia artystyczne 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
wychowanie do życia w rodzinie 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1,5
etyka 2 2 2 6
tygodniowo 33,5 34,5 35,5 103,5
 


 


 

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930