Opłaty

Opłaty pobierane w szkole w roku szkolnym 2017/2018
wpłata na ubezpieczenie „InterRisk ” – 22,00 zł

InterRisk.     roszczenie_edu_plus-pop2017

z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu – 29,00 zł
wpłata na Radę Rodziców – 35,00 zł/ rocznie od każdego ucznia
Nr konta Rady Rodziców: 76 102028210000190200014514 Bank PKO BP SA Oddział w Kołobrzegu ul. Katedralna,
na które można dokonywać wpłat 35 zł od ucznia. Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
zgubiony kluczyk (konieczność wymiany zamka) – 25,00 zł
Powyższe opłaty pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
koszt obiadu – 9,00 zł
obiady są dostarczane z Baru „Bajewo” Pani Bożeny Ogrodowskiej