przetarg ofertowy

 

Kołobrzeg   16.08.2017 r.

Dyrektor Gimnazjum  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu

ogłasza przetarg ofertowy i zaprasza do składania ofert na: Dzierżawa sklepiku szkolnego w budynku szkoły

  w okresie od  01.09.2017 r. do  30.06. 2018 r.

Ofertę zatytułowaną: „Dzierżawa sklepiku szkolnego” można przesłać na mail szkoły: jedynka @g1kg.pl , dostarczyć osobiście pok.111 lub listownie. Adres: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego78-100 Kołobrzeg ul. Portowa 37 .

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji przedmiotu, którego dotyczy przetarg.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i jego warunkach uzyskać można w sekretariacie szkoły pok. 111 lub pod numerem tel. 94 35 22382.

Termin składania ofert upływa dnia – 28.08.2017 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.08.2017 r. o godz.10.00.

O wyniku przetargu oferenci mogą dowiedzieć się telefonicznie nr telefonu –  94 35 223 82.