szkoły średnie

ADRES STRONY NABORU ELEKTRONICZNEGO https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

ADRESY INTERNETOWE KOŁOBRZESKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Liceum im. M. Kopernika– www.lokopernik.pl

Liceum im. H. Sienkiewicza – www.2lo.pl

Zespół Szkół Morskich – www.zsmorkolobrzeg.prv.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – www.ekonom.kolobrzeg.pl

Zespół Szkół Mechanicznych – www.zsmkolobrzeg.internetdsl.pl

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej – http://zsgz-goscino1.webpark.pl

Zespół Szkół Społecznych– www.slokg.prv.pl