Rodzice

Rok szkolny 2017/2018

Zebrania z rodzicami
29.08.2017 godz.16:00 kl. I a godz.16:30 kl. I b
13.09.2017 godz.16:00 klasy VII godz.16:30 klasy II i III godz:17:00 kl. III g
08.11.2017 zebranie + pedagogizacja
13.12.2017 zagrożenia
10.01.2018 podsumowanie I półrocza – zebrania
07.03.2018 zebranie + pedagogizacja
09.05.2018 zagrożenia

Rady pedagogiczne plenarne

I półrocze
04.01.2018 rada klasyfikacyjna klas I
08.01.2018 rada klasyfikacyjna klas VII, oraz II i III gimnazjum
11.01.2018 rada podsumowująca
II półrocze
11.06.2018 rada klasyfikacyjna klas I
18.06.2018 rada klasyfikacyjna klas VII oraz II i III gimnazjum
20.06.2018 rada podsumowująca


Opłaty pobierane w szkole w roku szkolnym 2017/2018
wpłata na ubezpieczenie „InterRisk ” – 22,00 zł
z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu – 29,00 zł
wpłata na Radę Rodziców – 35,00 zł/ rocznie od każdego ucznia
Nr konta Rady Rodziców: 76 102028210000190200014514 Bank PKO BP SA Oddział w Kołobrzegu ul. Katedralna,
na które można dokonywać wpłat 35 zł od ucznia. Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
zgubiony kluczyk (konieczność wymiany zamka) – 25,00 zł
Powyższe opłaty pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
koszt obiadu – 9,00 zł
obiady są dostarczane z Baru „Bajewo” Pani Bożeny Ogrodowskiej


ZARZĄD RADY RODZICÓW

rok szkolny 2017/2018

Pan Piotr Leszmann     – przewodniczący

Pani Monika Ciesielska z-ca przewodniczącego

Pani Ewa Olejniczak        – z-ca przewodniczącego

Pani Renata Baczyńska – skarbnik 


Konsultacje indywidualne nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

⇒ Konsultacje indywidualne rok szkolny 2017


 Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2016-2017

Sporządziła: Renata Baczyńska

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców przyjęto jednogłośnie na zebraniu Rady Rodziców dnia 14.09.2017 r.