Rodzice

Rok szkolny 2019/2020

Materiały od Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące wsparcia dla rodziców i  dzieci zaznających przemoc w rodzinie:

przekazanie materiałów RPO do gmin i powiatów

Osobisty plan awaryjny – poradnik

Osobisty plan awaryjny – grafiki do druku


ZARZĄD RADY RODZICÓW

regulamin świetlicy z załącznikami 2019-20

regulamin obiady2019-20

Regulamin szafek 2019-20

GODZINY PRZYJĘĆ RODZICÓW rok szkolny 2019-2020popr

Rozkład jazdy autobusów

procedury bezpieczeństwa 2019-20

regulamin podreczników 2019-20

Opłaty pobierane w szkole

Zajęcia pozalekcyjne rok szkolny 2019 od 2020– uaktualnione

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ 2019-2020

⇒ Drogi Uczniu i RodzicuI


Wykład dla rodziców nt. fonoholizmu – 2 października 2019 r. o godz. 18.00 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej organizuje spotkanie z doktorem socjologii Maciejem Dębskim z Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Gość Biblioteki – edukator społeczny i ekspert w realizacji badań naukowych, jest specjalistą w zakresie fonoholizmu, czyli uzależnienia od telefonów komórkowych. Używanie smartfonów, tabletów i Internetu podnosi jakość życia, ale też może przynosić zagrożenia, które mogą dotyczyć także dzieci. Podczas organizowanych wykładów (kierowanych oddzielnie do dzieci i do dorosłych – rodziców, opiekunów i pedagogów) poruszane będą takie kwestie jak: kompetencje cyfrowe;  rozpoznawanie symptomów uzależnienia; skutki zdrowotne i społeczne e–uzależnień; sposoby profilaktyki i codziennych rozwiązań, czyli między bezwzględnym zakazem a odpowiedzialnym korzystaniem.

Sala Klubowa budynku Biblioteki przy ul. Frankowskiego 3 (czas trwania ok. jednej godziny).


Rada Miasta Kołobrzeg na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  domu i szkole” na lata 2019 – 2023.

Posiłek w szkole i w domu

UCHWAŁA NR V.58.19-Rządowy program posiłek w domu i szkole