Rodzice

Rok szkolny 2019/2020

ZARZĄD RADY RODZICÓW

regulamin świetlicy z załącznikami 2019-20

regulamin obiady2019-20

Regulamin szafek 2019-20

Rozkład jazdy autobusów

procedury bezpieczeństwa 2019-20

regulamin podreczników 2019-20

Opłaty pobierane w szkole

GODZINY PRZYJĘĆ RODZICÓW rok szkolny 2019/2020


Rada Miasta Kołobrzeg na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  domu i szkole” na lata 2019 – 2023.

Posiłek w szkole i w domu

UCHWAŁA NR V.58.19-Rządowy program posiłek w domu i szkole