Rodzice

Rok szkolny 2018/2019

GODZINY PRZYJĘĆ RODZICÓW rok szkolny 2018-2019

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Zajęcia pozalekcyjne rok szkolny 2018/2019

InterRisk       roszczenie_edu_plus-pop2017


Rada Miasta Kołobrzeg na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  domu i szkole” na lata 2019 – 2023.

Posiłek w szkole i w domu

UCHWAŁA NR V.58.19-Rządowy program posiłek w domu i szkole