KONSTRUOWANIE GIER PLANSZOWYCH

W dniu 03.01.2019r. uczniowie z klasy 1 b w przydzielonych parach konstruowali grę planszową. Każda para opracowała i wykonała swoją indywidualną grę.  Przed wykonaniem zadania uczniowie spośród siebie wybrali lidera, którego zadaniem było kierowanie przebiegiem wykonywanej pracy. Każda gra zawierała bardzo ciekawe pola, rekwizyty potrzebne do gry oraz instrukcje. Uczniowie mieli możliwość omówienia zasad swojej gry. Wszystkie prace zostały dokładnie, starannie i pomysłowo wykonane. Na kolejnej lekcji w dniu 11.01.2019r. dzieci miały możliwość zagrania w swoją grę. Przestrzegały reguł gry, które same opracowały.  Współpraca i zabawa przebiegała w wielkim skupieniu i zaangażowaniu.