JASEŁKA SZKOLNE „Z NIEPODLEGŁĄ DO BETLEJEM”

W dniu 20.12.2018 r. uczniowie naszej Szkoły (132 występujących) wystawili spektakl jasełkowy „Z Niepodległą do Betlejem” pełen patriotycznych treści, kolęd i tanecznych rytmów z różnych regionów Polski, nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wraz z Ojcami Niepodległości, cała Polska, dotarła do Betlejem i złożyła hołd Bożej Dziecinie, dziękując Opatrzności za Odrodzoną Ojczyznę!!!

Boże Narodzenie 1918 roku.. to były dla Polaków najradośniejsze Święta w naszej historii.. w Polsce wolnej i Niepodległej! Święta Bożego Narodzenia były już we własnym kraju, we własnej Ojczyźnie.!!! Boże Narodzenie w czasie zaborów łączyło Polaków, i wtedy nieodłącznym elementem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i kolęd – chociaż zabronionych przez zaborców. Właśnie w czasie zaborów powstały najpiękniejsze polskie kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i wiele innych.. Zwyczaj łamania się opłatkiem w wigilię Bożego Narodzenia zrodził się w Polsce właśnie w XVIII wieku, wśród zesłańców, w bardzo trudnym okresie państwowości polskiej, kiedy byliśmy poddani władzy zaborców, a mimo wszystko nie tracący nadziei, że nadejdzie czas wolności i niepodległości. Dlaczego ten gest łamania się opłatkiem zyskał prawo obywatelstwa wszędzie na świecie tam, gdzie przebywają Polacy, niezależnie od tego, czy znaleźli się tam dobrowolnie, z własnego wyboru, czy byli więźniami i wygnańcami. Symbolem gotowości dzielenia się jest także…puste nakrycie dla niespodziewanego gościa. W trudnych czasach zaborów, wojen, w szczególny sposób symbolizowało ono także wszystkich tych, którzy nie mogą być ze swoimi najbliższymi. Niech Święta Rodzina prowadzi nas i osłania, abyśmy stawali się narodem pełnym wiary, rodzinnej miłości i zawsze niegasnącej nadziei.. abyśmy nie upadli na duchu, nie zwątpili w siebie; wręcz przeciwnie, z wiarą patrzyli w przyszłość i zawierzali siebie Bożej Opatrzności!!! „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą, Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami…”