IX Przegląd Osób, Którym Wędruje Się Trochę Trudniej

W sobotę 17.11.2018 r. uczniowie klasy I C wzięli udział w IX Przeglądzie Osób, Którym Wędruje Się Trochę Trudniej, którego pomysłodawcą jest fundacja „Uwierzcie w nas”.  Impreza ta jak co roku wpisała się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Uroczystość rozpoczęła się w Hali Milenium o godzinie 16:00, otworzył ją prezydent miasta, pan Janusz Gromek. W przeglądzie zaprezentowały się dzieci, młodzież i dorośli z placówek o profilu integracyjnym i specjalnym.

Tegorocznym hasłem przewodnim była NIEPODLEGŁOŚĆ, gościem specjalnym zaś –  Chór Kombatant pod dyrygenturą pani Jolanty Wójcik-Oszmaniec, akompaniował pan Krzyszytof Subocz. Na scenie można było podziwiać występy najmłodszych uczestników – przedszkolaków, uczniów z kołobrzeskich i okolicznych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Przedstawieniom towarzyszyły muzyka, śpiew, gra na instrumentach, barwne stroje i dekoracje, a także układy choreograficzne. Nasi pierwszoklasiści recytowali wiersz „Kto ty jesteś” i zaśpiewali piosenkę „Jestem Polakiem” z udziałem instrumentów perkusyjnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie prezenty.

Informację przygotowała: Małgorzata Szymańska