„OTO NIEPODLEGŁA WŁAŚNIE!”

Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1  w dniu 6.11.2018 r. zaprezentowali w Regionalnym Centrum Kultury – widowisko historyczne  pt.  „OTO NIEPODLEGŁA WŁAŚNIE!”  nawiązujące do   100. rocznicy odzyskania prze Polskę Niepodległości. W przedstawieniu teatralno-tanecznym wystąpiło 151 osób, które swój występ skierowało do naszej społeczności szkolnej, uczniów innych szkól podstawowych naszego miasta oraz  rodziców, mieszkańców miasta i kuracjuszy. Nasze przedstawienie miało cel charytatywny, dlatego dokonaliśmy zbiórki w kwocie 1.306,78 zł i przekazaliśmy na rzecz Hospicjum Stacjonarnego w Kołobrzegu.

Zanim nadszedł upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości 11 listopada 1918 r. – nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami . Polska po latach świetności i  potęgi straciła suwerenność.  Polskę wykreślono z mapy Europy, lecz nie wymazano jej serc Polaków. W 100. rocznicę  odzyskania  przez  Polskę Niepodległości , chcieliśmy zwrócić się z wdzięczną myślą ku  naszym przodkom i wspomnieć,  jak z patriotyzmu i  entuzjazmu oraz  z  bohaterskiej walki… wyłoniła się Polska. Zaprosiliśmy  do wspólnego odkrywania pięknej, choć trudnej historii naszej Ojczyzny.  Ukazaliśmy sytuację  Rzeczpospolitej  w XVIIIw., obraz szlachty panującej i Króla, doprowadzenie do rozbiorów Polski oraz rozpacz Polaków. Tragedia rozbiorów i utrata Niepodległości nie załamały  narodu polskiego.  Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania wolności stały się podstawą do odrodzenia wolnej Ojczyzny. Nasi przodkowie  walczyli o zachowanie polskości i przypominali całemu światu że „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”.  Pokazaliśmy drogę Polaków do odzyskania Niepodległości  – w myśli patriotycznej  i ułańskiej odwadze  – oraz Ojców naszej Niepodległości  – J.Piłsudskiego,  R. Dmowskiego i I. Paderewskiego.  Uwieńczeniem przedstawienia  były radujące się z odzyskanej Niepodległości – różne regiony Polski w śpiewach i tańcach narodowych oraz w finałowym polonezie ..i wspólnym śpiewie:

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży Polski lud !!!

NASZE WIDOWISKO „OTO NIEPODLEGŁA WŁAŚNIE!” w MEDIACH OGÓLNOPOLSKICH i LOKALNYCH

TELEEXPRESS EXTRA – TVP INFO –

https://www.tvp.info/39519307/07112018-1715 – od min. 1:24

TVP3 SZCZECIN PROGRAM BARKA
https://szczecin.tvp.pl/1590497/barka – od min. 16:00

KRONIKA SZCZECIN

https://szczecin.tvp.pl/39849742/2100-71118 – od min. 15:28

GOŚĆ NIEDZIELNY KOSZALIN – zdjęcia

https://koszalin.gosc.pl/doc/5141299.Oto-Niepodlegla-wlasnie

TKK KOŁOBRZEG

https://www.informacje.kolobrzeg.pl/…/6974-spektakl-oto-nie…

Przedstawienie nagrane przez TKK Kołobrzeg

https://youtu.be/HpgTvWO3NwU

Nagranie przedstawienia: Adam Skibicki
montaż: Jan Kamiński

fot. Jacek Musiał