Fonoholizm

24 X br. uczniowie klas siódmych wzięli udział w wykładzie i warsztatach przeprowadzonych w Bibliotece Miejskiej przez Macieja Dębskiego, doktora socjologii, założyciela fundacji „Dbam o mój z@sięg”.

Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się o skutkach jakie powoduje fonoholizm (nałogowe, niekontrolowane korzystanie z telefonów komórkowych) i ocenić czy są w grupie zagrożenia.

Pamiętajmy, ze Internet zdominował świat i jest już naturalnym środowiskiem naszego funkcjonowania, ale korzystanie z nowych narzędzi elektronicznych winno odbywać się  w sposób odpowiedzialny i świadomy. Nie wpada w sieć fonoholizmu ten, kto umie z Internetu zrezygnować dla hobby, spaceru czy spotkania z rodziną.