Sprzątanie świata

Uczniowie klasy I a i II a wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska”. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.