SPOTKANIE SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

W dniu 15.06.2018 r. nasi wolontariusze ( 54 uczniów) Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w spotkaniu Szkolnych Kół Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie. Doroczna Pielgrzymka rozpoczęła się  Mszą św., której  przewodniczył bp Krzysztof Zadarko. – „Wszyscy, którzy należycie do Szkolnych Kół Caritas, jesteście powiązani wspaniałą ideą, jaką jest idea miłosierdzia – powiedział biskup w homilii, nawiązując do przypowieści o synu marnotrawnym . „Wolontariusze to skarb Caritas – to armia ludzi o wrażliwych sercach, dostrzegających ludzi w potrzebie ” powiedział ks. Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnego Caritasu’. Po Mszy korowodem wolontariusze przeszli na plac pod amfiteatrem, gdzie wyruszyli z transparentami, flagami i okrzykami, że lubią pomagać. Tam czekał na nich raper Arkadio oraz prezentacje Busa Niepodległej (rozpowszechniającego idę programu Rodzina Rodzinie) oraz sprzętu straży pożarnej, policji, straży granicznej. Spotkanie zakończyło się wspólnym tańcem zebranych wolontariuszy, a wśród nich naszych uczniów, którzy nauczyli również innych własnego tańca, który obecnie przygotowują na swój bal gimnazjalny.
Dziękujemy naszych wolontariuszom za wszystkie  akcje i występy jasełkowe-charytatywne   (12 akcji)  – przeprowadzone w tym roku szkolnym oraz wrażliwość i poświęcenie swego czasu na pomoc dla innych w potrzebie!!!