MIĘDZYSZKOLNY KONKURSU FOTOGRAFICZNY

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „UCZUCIA W KADRZE – KOŁOBRZEG PEŁEN SŁOŃCA”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Kołobrzegu.
Laureaci konkursu: I miejsce– Ksawery Gągało (Ib) i Kornel Jedynak (Ia), III miejsce – Zuzanna Dąbrowska (Ia) Gratulujemy!