Historia bliska i nieodkryta- za pan brat z historią Kołobrzegu.

W ramach obchodów dni Kołobrzegu i 763 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu 25.05.2018r. w naszej szkole odbył się XIII Międzyszkolny  Konkurs Historyczny „Dzieje Kołobrzegu na tle panowania pierwszych Piastów”. Celem konkursu było rozpowszechnianie historii naszego  miasta za panowania pierwszych Piastów w tym Bolesława Chrobrego- naszego patrona szkoły.

Do konkursu przystąpiły 3 kołobrzeskie szkoły (klasy gimnazjalne). Uczniowie w trzyosobowych drużynach przystąpili do rozwiazywania zadań o różnym stopniu trudności i specyfice. W przerwach uczennice klasy 2e i 3f zapoznawały publiczność z legendami związanymi z naszym miastem, zabytkami, źródłami solankowymi. itp.Po zaciętej rywalizacji następujące lokaty zajęli uczniowie: I miejsce –Gimnazjum nr 2 im. Józefa Wybickiego, II miejsce-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego, III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy.

Wszyscy uczniowie z rąk Pani Dyrektor Lidii Mikołajek otrzymali nagrody rzeczowe, książki i dyplomy.
Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Panią W. Dymecką- radną Rady Miasta Kołobrzeg, materiały promocyjne zostały przekazane przez Biuro Prezydenta Miasta. Natomiast książki sponsorowała Rada Rodziców.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki historii: Teresa Urbańska i Joanna Kwaśnik.