XIII Międzyszkolny Festiwal Teatrów Profilaktycznych

Dnia 10 maja odbył się XIII Międzyszkolny Festiwal Teatrów Profilaktycznych. Celem konkursu było promowanie pięknego, mądrego i odpowiedzialnego życia. Spektakle zawierały treści o charakterze profilaktycznym, z wartościowym przekazem. Festiwal sfinansowany był z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

W Festiwalu wzięło udział pięć zespołów: grupa „ Czwórka z szóstki” ze Szkoły Podstawowej nr 6 z przedstawieniem „Picie to nie życie” oraz zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 1: Koło Teatralne z przedstawieniem pt. „Sekret”, uczniowie kl. Ia i Ib ze spektaklem w języku angielskim „The English camp”, uczniowie klasy IIIf z samodzielnie napisaną i wyreżyserowaną bajką profilaktyczną pt. „ Czerwony kapturek” i uczennice z klasy IIIa i IIIe, które zaprezentowały scenki profilaktyczne na temat przemocy rówieśniczej, opowiedziały własną związaną z przemocą historię oraz przeprowadziły debatę wśród uczniów. Dodatkowo podczas Festiwalu wystąpili uczniowie naszej szkoły, którzy zaśpiewali i zagrali znane utwory muzyczne.

Spektakle oceniało jury, w skład którego wchodzili nauczyciele oraz przedstawiciel Samorządu Szkolnego. Wszyscy uczestnicy przeglądu Teatrów Profilaktycznych zostali nagrodzeni. Przyznano nagrody indywidualne i zespołowe. I miejsce na Festiwalu zajęli uczniowie Koła Teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 1, II miejsce przypadło również uczniom klasy III f Szkoły Podstawowej nr 1, zaś III miejsce otrzymali uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 6. Wyróżnieni w Festiwalu zostali również najmłodsi uczniowie z klasy Ia i Ib oraz prowadzący debatę pt.  „Agresja, przemoc, tolerancja – czy wiesz, co to znaczy?”.  Nagrody indywidualne przyznano w następujących kategoriach: najlepsza rola pierwszoplanowa męska – Szymon Lewandowski z kl. IIIf i żeńska – Gaja Sobocińska z kl. IIf, najlepsza rola drugoplanowa męska – Bartosz Jasiński z kl. IIId i żeńska – Natalia Dąbrowska z kl. IIIb, najlepszy oryginalny scenariusz – uczniowie klasy IIIf za spektakl „Czerwony kapturek”, bogactwo środków artystycznych oraz najlepsza scenografia – te dwie nagrody przypadły Kołu Teatralnemu.

Zaprezentowane spektakle oraz debata były pozytywnie odebrane przez uczniów i nauczycieli. Spektakle prezentowały wysoki poziom artystyczny. Uczniowie z pasją odgrywali role, oprócz przekazu słownego występom towarzyszyła muzyka, dekoracje, taniec a także bogate stroje i rekwizyty.

Notatkę przygotowały: Agnieszka Spadło i Małgorzata Szymańska