Kwietniowi Antypiraci 2018

W dniach 23.04 – 27.04. 2018 r. w naszej szkole obchodzono Święto Książki i Praw Autorskich. Uczniowie odwiedzający czytelnię zostali zapoznani z uczniowskim dekalogiem prawa autorskiego, zasadami legalnego dzielenia się treściami na portalach społecznościowych. Dowiedzieli się także, gdzie w Internecie znajduje się baza legalnych źródeł dotycząca utworów, które można wykorzystać z zachowaniem wszelkich praw przynależnych twórcom.

W klasach gimnazjalnych przeprowadzone zostały zajęcia „O plagiacie i jego konsekwencjach” opracowane przez J. Manthey.

Uczniowie obejrzeli filmy i prezentacje m.in.: Jak działa prawo autorskie?, Na co pozwala dozwolony użytek prywatny?, Dbaj o Fejs.

Wiedza uczniów na temat praw autorskich została  pogłębiona, nabyli oni umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu i ochrony informacji oraz zdobyli wiedzę z zakresu należy przestrzegania netykiety i norm prawnych.                                                                                                                                                nauczyciel bibliotekarz – Urszula Baniak