„Poznaj sąsiada…”

20 marca 2018r. odbyła się prezentacja efektów projektu edukacyjnego pt. „Poznaj sąsiada–jak mniejszości narodowe i etniczne wzbogacają kulturę Polski” realizowanego przez klasę 2d. Projekt realizowany był w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła Tolerancji” propagowanego przez CEO w Warszawie. Celem przedsięwzięcia edukacyjnego było przybliżenie wielokulturowości i otwarcia na tradycje, obyczaje mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę.

Uczniowie w grupach pogłębiali informacje i wiedzę z historii, religii, tradycji, obyczajów, kuchni, kultury mniejszości tatarskiej, romskiej, ukraińskiej, żydowskiej i ormiańskiej.
Przy współudziale i pomocy rodziców, opiekunów zaprezentowali w obecności nauczycieli swoje wielomiesięczne efekty projektu edukacyjnego. Występy uczniów wzbudzały zainteresowanie gości oraz aplauz. Z pewnością dostarczyły dużo wrażeń estetycznych, artystycznych i „coś dla podniebienia” w postaci różnorodnych potraw narodowych, których było bez liku. Uczniowie na koniec dokonali samooceny i otrzymali wysokie noty za swoją pracę.
Opiekunem projektu edukacyjnego była p. Joanna Kwaśnik- nauczyciel historii i wos-u, natomiast swój udział w dekoracji sali miała p. Anetta Rebelska, a uwieczniła na zdjęciach p. Urszula Baniak.
P.S
Składam duże podziękowania za pomoc w organizacji przedsięwzięcia wszystkim rodzicom klasy 2d- Joanna Kwaśnik.