Nowe technologie w klasie pierwszej

Jak zmienia się edukacja, w klasie pierwszej uczeń potrafi wykonać robota w wersji papierowej a następnie przenieść do programu Paint i wykonać identycznie w technologii cyfrowej. Takie umiejętności uczniowie nabyli po czterech miesiącach nauki w klasie multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu.