JASEŁKA – POKŁON NARODÓW

Zespół teatralny „Jedyneczka” naszej szkoły (98 osób występujących) -nawiązując do polskiej tradycji jasełkowej zaprezentował społeczności szkolnej w dniu 18.12.2017 r. w Regionalnym Centrum Kultury – przedstawienie musicalowe pt. „POKŁON NARODÓW”, nawiązujące do proroctwa króla Dawida Starego Testamentu „Uwielbią Pana, wszystkie ludy ziemi”. Przenieśliśmy się w różne regiony naszego świata i w rytmach tanecznych z danego kraju usłyszeliśmy kolędy i piosenki świąteczne. Występujący zaprosili nas do wspólnej wędrówki z narodami świata zmierzającymi do Betlejem – na Boże Narodzenie! – i poprzez słowo, śpiew i taniec ukazali tajemnicę Bożego Narodzenia oraz wyrazili wdzięczność Bogu za narodziny Mesjasza!

„Narodził się pośród jasnych gwiazd
by pokój nieść, nieść na cały świat
żeby każdy z nas mógł spokojnie żyć
on przyszedł tu by zbawienie dać ”