Konkurs czytelniczy

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem”. Kornel Makuszyński

Książka jest ważną wartością w życiu każdego z nas: uczy, pobudza wyobraźnię i pomaga zapomnieć o problemach dnia codziennego. Czym byłoby bez niej życie?  Uczniowie klasy 3f.

To jedna z dedykacji jaką dołączono do książek ofiarowanych młodszym kolegom i koleżankom do biblioteki szkolnej w corocznym konkursie czytelniczym dla klas trzecich, który odbył się 27 października w auli szkolnej. Reprezentanci klas sprawdzali swoją wiedzę z treści lektur, promowali czytelnictwo w postaci wykonanego przez nich plakatu. Na zakończenie konkursu wręczyli pięknie zapakowane książki pani Urszuli Baniak, jako prezent dla szkolnej biblioteki.

Mimo wyrównanej walki najlepszymi okazały się: klasa III a, która zajęła I miejsce, drugie – klasa III e, trzecie – klasa III f.
Anetta Rebelska