Dzień Bezpiecznego Komputera

12.10- DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA
W tym roku po raz kolejny nasza szkoła aktywnie włączyła się w akcję promującą Dni Bezpiecznego Komputera. Jego celem jest informowanie o zasadach bezpiecznego korzystania z komputera i zagrożeniach w sieci. Na szkolnych korytarzach zostały porozwieszane plakaty związane z tematyka bezpieczeństwa w sieci.
Uczniowie klas I podczas zajęć na świetlicy szkolnej zostali zapoznani z filmami edukacyjnymi z serii „Sieciaki ”. Po filmie została przeprowadzona pogadanka z uczniami na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i wykorzystania go m.in. w celach edukacyjnych i poznawczych.
Uczniowie klas VII , II gimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu z panem policjantem na temat prawnych konsekwencji wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu. Także poruszane były kwestie skutków zażywania środków uzależniających.