FINAŁ VII METROPOLITALNEGO KONKURSU PAPIESKIEGO – Szczecin 2017

Już po raz siódmy przystąpiliśmy do zgłębiania bogactwa myśli św.JANA PAWŁA  II, a także do odkrywania i ukazywania innym śladów Jego obecności w naszej Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej oraz do refleksji nad  przesłaniem Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży, odbywających się w Polsce w zeszłym roku. Konkurs odbywa się w 3 etapach /szkolny, diecezjalny, metropolitalny/.  LAUREATKĄ Finału Etapu Metropolitalnego, który odbył się w dniu 7.06.2017 r. w Szczecinie została KINGA KOSAKOWSKA znajdując się w najlepszej 10-tce laureatów, zajmując V miejsce. Gratulujemy!