„Za pan brat z Bolesławem Chrobrym”.

W ramach obchodów Dni Kołobrzegu i 762 rocznicy nadania praw miejskich Kołobrzegowi w naszej szkole odbył się XII Międzygimnazjalny Konkurs Historyczny „Dzieje Kołobrzegu na tle panowania pierwszych Piastów”.
Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy o naszym patronie Bolesławie Chrobrym, jego dynastii oraz historii naszego miasta i upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych z nim związanych.
Jak co roku, tak i w tym do naszej szkoły przybyli uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami z 5 szkół z powiatu kołobrzeskiego.
Uczniowie w trzyosobowych drużynach przystąpili do rozwiazywania zadań o różnym stopniu trudności i specyfice. W przerwach uczennice klasy 2f zapoznawały publiczność z legendami związanymi z naszym miastem, zabytkami, źródłami solankowymi itp.
Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęło Gimnazjum nr 2, II miejsce-Zespół Szkół z Ustronia Morskiego, III miejsce- Gimnazjum nr 3, IV miejsce-ZSS im. Z. Herberta i ostatnie Gimnazjum nr 1.
Wszyscy uczniowie z rąk Pani Dyrektor Lidii Mikołajek otrzymali nagrody rzeczowe, książki i dyplomy.
Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Panią W. Dymecką- radną Rady Miasta Kołobrzeg, materiały promocyjne zostały przekazane przez Biuro Prezydenta Miasta. Natomiast książki i poczęstunek sponsorowała Rada Rodziców.
Organizatorkami konkursu były nauczycielki historii: Teresa Urbańska i Joanna Kwaśnik, dekoracją auli szkoły zajęła się p. Anetta Rebelska.
DSCN4658