Komisja Socjalna przypomina emerytowanym pracownikom szkoły

Komisja Socjalna przypomina emerytowanym pracownikom szkoły o konieczności złożenia wniosku o przyznanie pomocy socjalnej w 2015 roku w terminie do końca lutego ( druk do pobrania w sekretariacie). Emerytowani nauczyciele zobowiązani są również do dostarczenia PIT-u za rok 2014 (ksero), który jest niezbędny do prawidłowego naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.