Zdrowie psychiczne = szczęśliwsze życie

Zdrowie psychiczne jest równie ważne, jak zdrowie fizyczne. To ono zapewnia  poczucie własnej wartości, autonomii, swobodne wyrażanie odczuć, celów i potrzeb. Zdrowa osoba nawiązuje i wzmacnia relacje międzyludzkie i stara się rozwijać swój potencjał intelektualny. 

Dzień  23 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z  Depresją. W naszej szkole przez tydzień prowadzone były działania psychoedukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego, skierowane do uczniów i do rodziców.  Akcja miała  na celu  podniesienie poziomu wiedzy na temat zapobiegania depresji oraz omówienia podstawowych sposobów dbania o zdrowie psychiczne.  Na lekcjach przeprowadzono zajęcia związane z radzeniem sobie z emocjami,  a także zachęcano uczniów do szukania pomocy. Dzieci podejmowały różne radosne wyzwania, uczyły się empatycznych komunikatów, wyposażone zostały w „emocjonalny SOS” a także obdarowane drobnym podarunkiem. Nie brakowało budujących samoocenę słów. 

Pamiętajmy! Ważne jest, aby w codziennym gąszczu różnych spraw, znaleźć czas na spotkanie z przyjaciółmi, rozmowę z bliskimi osobami oraz pielęgnowanie relacji z drugim człowiekiem.

Należy też pamiętać, że istnieje zależność między nastrojem a wykonywanymi zajęciami.  Warto więc zastanowić się,  które z nich pozytywnie wpływają na samopoczucie i zaplanowaniać takie, które sprawiają przyjemność. Każda dobrze wykonana praca ma silne działanie przeciwdepresyjne i terapeutyczne.

 Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania a także leczenia depresji i zaburzeń nastroju jest chodzenie – spacery i szybki marsz. Warto jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu i korzystać z każdego słonecznego dnia, nie tylko w lecie.

Radosne pozdrowienia – Agnieszka Spadło, Helena Paradowska i Natalia Kamińska 


Klasa 1b obchodzi Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. 
https://youtu.be/Qttl4MQO_z8


Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją obchodzony w klasie 1 c
https://m.youtube.com/watch?v=x3xMvew5vGA