Trening mózgu w Jedynce

Szkoła Podstawowa nr 1 to miejsce, w którym zwraca się szczególną uwagę na potrzeby edukacyjne oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży. Z inicjatywy pani dyrektor Lidii Mikołajek od stycznia 2021 roku prowadzone są treningi EEG Biofeedbeck. Zakup niezbędnego sprzętu był możliwy dzięki dochodom uzyskanym z dzierżawy szkolnych pomieszczeń i parkingu. 
Biofeedback to metoda terapeutyczna, oparta na technice komputerowej, zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Dziecko  w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu,  aby pracował on wydajniej i szybciej. Za pomocą swoich myśli prowadzi wirtualny samochód, podrywa do startu samolot lub wprowadza w ruch kostkę rubika. Trening odbywa się pod okiem wykwalifikowanego specjalisty – pani Anny Pajdak. Zajęcia skierowane są dla uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD), a także dla uczniów ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy), zaburzeniami emocjonalnymi (lękowe, nerwice), zaburzeniami zachowania (agresja) oraz trudnościami szkolnymi. 
W zajęciach uczestniczy dziecko i terapeuta. Ilość 30-minutowych treningów dostosowuje się do indywidualnych potrzeb ucznia. Warunkiem zakwalifikowania ucznia na zajęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa  o  braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback, wynik badania EEG oraz zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach. 

​​​​​

​​​​​​​Opracowanie: Aneta Pietrzak-Jedynak