Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych długo czekali na uroczyste ślubowanie. Chociaż nasi pierwszoklasiści zapukali do drzwi swojej szkoły 1 września 2020 roku, to dopiero 28 stycznia 2021 roku odbyło się ich pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. Z powodu panującej sytuacji epidemicznej wyglądało inaczej niż dotychczas. Odbyło się bez rodziców, dziadków i zaproszonych gości, w kameralnym gronie klasy, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Pierwszoklasiści w obecności swoich wychowawców oraz Pani Dyrektor Lidii Mikołajek i Pani Wicedyrektor Beaty Niewolewskiej, odświętnie ubrani, zaprezentowali krótki program artystyczny. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a nawet wspaniale zatańczyły walca. Najważniejszą częścią była oczywiście ceremonia pasowania na ucznia symbolicznym mieczem Bolesława Chrobrego, naszego patrona, przez Panią Dyrektor i Panią Wicedyrektor. Od tego momentu uczniowie stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały dyplomy oraz upominki od szkoły i Rodziców. Uczniowie w podziękowaniu za te wspaniałe chwile wręczyli wychowawcom i Dyrekcji bukiety kwiatów i laurki. 

Życzymy naszym pierwszoklasistom wielu sukcesów w nauce. Mamy nadzieję, że zdobywanie wiedzy będzie dla nich radością, wszak „Uczenie się jest niekończącą się podróżą”.