IX Międzynarodowa Konferencja Daltońska pt. ,,Horyzonty współpracy”

W dniach 13-14 listopada 2020r. Polskie Stowarzyszenie Dalton zorganizowało IX Międzynarodową Konferencję  Daltońską pt. ,,Horyzonty współpracy”. Konferencja została zorganizowana w formule on-line. 

Podczas konferencji, nauczycielka naszej szkoły Pani Ewa Majewska-Gocek otrzymała nagrodę ,,Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej”.

Nagroda ta jest uznaniem za działania związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą według koncepcji planu daltońskiego. 

Filary planu daltońskiego opierają się na rozwijaniu u uczniów samodzielności, odpowiedzialności za siebie i swój proces uczenia się, umiejętności współpracy oraz refleksji, czyli analizowania swoich celów, dokonywania samooceny i ewaluacji własnej pracy.