Nowi czytelnicy

Uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni (każda klasa w innym dniu) do szkolnej biblioteki. Czytelnicy  po raz pierwszy obejrzeli jej  księgozbiór, zapoznali się z regulaminem wypożyczeń, prawami i obowiązkami czytelnika. 

Podczas zajęć bibliotecznych uczniowie słuchali wiersza, rozwiązywali zagadki i odczytywali hasła, które jednocześnie nauczyły ich, w jaki sposób należy obchodzić się z książkami. 

Na zakończenie spotkania uczniowie wypożyczyli wybraną przez siebie pozycję książkową i otrzymali zakładki, które obiecali używać przy czytaniu ulubionego opowiadania. 

Bardzo dziękuję za odwiedziny i zapraszam ponownie – Urszula Baniak nauczyciel bibliotekarz