Życzenia

Kochani uczniowie i rodzice. Przed nami wyjątkowy rok szkolny, bo zdrowie, bezpieczeństwo i odpowiedzialność za siebie i innych stają się tak ważne jak zdobywanie wiedzy  i wychowanie. Proszę, noście maseczki, myjcie ręce, zachowujcie bezpieczny dystans, ale też wzajemnie sobie pomagajcie. Działając wspólnie, cierpliwie, ze zrozumieniem pewnych ograniczeń przejdziemy ten nieprzewidywalny rok szkolny. Bądźmy ze sobą w kontakcie.
Życzę, aby rok szkolny 2020/2021 był spokojny i bezpieczny, ale też obfity w sukcesy edukacyjne i wychowawcze zdobywane na miarę indywidualnych możliwości.

                        Lidia Mikołajek – dyrektor szkoły.