Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu w związku z przywróceniem zajęć opiekuńczo- wychowawczych  z elementami zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas I-III , zajęć rewalidacyjnych i konsultacji dla uczniów klas I – VIII, zawieszonych w związku z pandemią koronawirusa.