Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Od 25 maja bieżącego roku przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Proszę rodziców/opiekunów prawnych dzieci o wypełnienie oświadczenia – załącznik 1  i załącznik 2 i przesłanie scan na pocztę elektroniczną szkoły  jedynka@sp1kg.pl lub dostarczenie do szkoły w godz.8:00 – 15:00 w terminie do 20.05.2020 r.Szczegółowe informacje o zajęciach zostaną przedstawione rodzicom po 21.05.2020 r.