Wizyta harcerzy w klasie 5a

Uczniów klasy 5a w związku z omawianiem lektury pt. Czarne Stopy”, która opowiada o przygodach harcerzy, odwiedzili… harcerze właśnie! Opowiadali o historii skautingu, zasadach obowiązujących w harcerstwie, a przede wszystkim o tym, dlaczego warto być harcerzem! Na koniec spotkania uczniowie wraz z gośćmi zaśpiewali harcerskie piosenki, pląsy. To była bardzo ciekawa i pouczająca lekcja.

Notatkę przygotowała: Honorata Górska-Sęk