HOSPICJUM to też ŻYCIE

10 stycznia 2020 r. uczniowie klas ósmych i siódmych uczestniczyli w spotkaniu, na które została zaproszona Koordynator Wolontariatu Hospicjum Stacjonarnego w Kołobrzegu – p. Alina Hajdamowicz. Uczniowie obejrzeli zdjęcia kołobrzeskiego hospicjum, posłuchali o zaangażowaniu wolontariuszy, ponieważ od kilku lat w naszej szkole działa wolontariat akcyjny. Polega na braniu udziału w akcjach organizowanych na rzecz kołobrzeskiego Hospicjum stacjonarnego w naszym mieście. Uczniowie zostali zachęceni do udziału w kwietniowej akcji „Pola Nadziei”. Jest to kampania, której celem jest niesienie bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum, obejmuje ona szeroki zakres działań edukacyjnych i wolontaryjnych.  

KPodczas kampanii pozyskiwane są środki na opiekę paliatywną pacjentów z chorobą nowotworową. Dowiedzieliśmy się także, że w hospicjum działa wolontariat organizacyjno – porządkowy: nie wymaga szkoleń, przygotowania. Polega na dbaniu o rośliny, podlewaniu, grabieniu liści, odśnieżaniu, sadzeniu kwiatów, strojeniu wnętrza np. na okres świąteczny, drobnych pracach porządkowych, czynnościach biurowych.
Natomiast wolontariat recepcyjny: nie wymaga szkoleń, przygotowania.
Są to dyżury na recepcji Hospicjum, podczas których wolontariusze są “strażnikami” wejścia. Sprawdzają kto wchodzi, kierują do biura, pielęgniarek, lekarzy, na oddział. Są pierwszymi osobami, które spotyka wchodzący.                                                                                        Warsztaty te, miały na celu uwrażliwienie uczniów na drugiego człowieka, szczególnie potrzebującego pomocy. Na pewno zmotywowały nas  do szerszego udziału w niesieniu bezinteresownej pomocy. Dziękujemy p. Teresie Szczepaniak za pomoc w przygotowaniu serdecznego spotkania. Jako podziękowanie przygotowaliśmy i przekazaliśmy p. Alinie zakupione kosmetyki dla Pacjentów Hospicjum Stacjonarnego w naszym mieście.