Wykład dla rodziców nt. fonoholizmu – 2 października 2019r. o godz. 18.00


Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej organizuje spotkanie z doktorem socjologii Maciejem Dębskim z Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Gość Biblioteki – edukator społeczny i ekspert w realizacji badań naukowych, jest specjalistą w zakresie fonoholizmu, czyli uzależnienia od telefonów komórkowych. Używanie smartfonów, tabletów i Internetu podnosi jakość życia, ale też może przynosić zagrożenia, które mogą dotyczyć także dzieci. Podczas organizowanych wykładów (kierowanych oddzielnie do dzieci i do dorosłych – rodziców, opiekunów i pedagogów) poruszane będą takie kwestie jak: kompetencje cyfrowe;  rozpoznawanie symptomów uzależnienia; skutki zdrowotne i społeczne e–uzależnień; sposoby profilaktyki i codziennych rozwiązań, czyli między bezwzględnym zakazem a odpowiedzialnym korzystaniem.

Sala Klubowa budynku Biblioteki przy ul. Frankowskiego 3 (czas trwania ok. jednej godziny).