Program edukacyjny ,,Ognik”

Klasa 3b wzięła udział w programie edukacyjnym ,,Ognik”w ramach programu uczniowie poznali specyfikę służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej w KołobrzeguCelem realizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi jest:
• uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
• edukacja dzieci i młodzieży z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,
• wzrost świadomości społecznej i poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu kołobrzeskiego.