Podsumowanie konkursów

W miesiącu maju, w bibliotece szkolnej w ramach Dni Bibliotek, odbyły się konkursy:  Znawca Bajek (dla uczniów klas pierwszych) – tytuł Znawcy Bajek otrzymał uczeń Leon Gajdowski; wyróżnienia otrzymały Tosia Pokora i Nadia Partyka

Konkurs Pięknego Czytania – tytuł Mistrza pięknego czytania otrzymali uczniowie klas drugich: Kornel Jedynak i Daniil Kuskalo; wyróżnieni zostali: Zuza Żurawska, Szymon Wilczek,  Maja Całkowska i  Natalia Krężałek – Hamny

Konkurs frazeologiczny (dla uczniów klasy czwartej) Niespokojny duch – I miejsce zdobyła Livia Adamowicz, II miejsce Matylda Sobolewska i Julia Kukiełka

Konkurs pisania listów (dla uczniów klas siódmych i ósmych) – I miejsce zajęła Weronika Węgłowska, II miejsce Karolina Rymaszewska 

Dnia 30.05.2019r., w czytelni biblioteki szkolnej, wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe wręczane przez p. dyrektor Beatę Niewolewską oraz organizatorki konkursów Urszulę Baniak i Anettę Rebelską.