Jedyneczka ma nowy sztandar

Dnia 23 maja 2019 roku o godzinie 13.00 odbyło się nadanie nowego sztandaru naszej szkoły. Uroczystość przeżywaliśmy w szerokim gronie sympatyków i przyjaciół. Wśród nich była Pani Prezydent Miasta – Anna Mieczkowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu  – Pan Antoni Szarmach, przewodnicząca Klubu Pioniera – Pani Krystyna Gawlik, proboszcz parafii pw. św. Marcina –   ksiądz Marian Subocz, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

W części oficjalnej Pani Dyrektor Lidia Mikołajek odwołała się do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że „Sztandar jest znakiem łączącym tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura, tradycja i historia”. Przypomniała również, że podczas swej długoletniej historii szkoła posiadała dwa sztandary. Pierwszy z nich nadano 13 czerwca 1970 roku, wraz z nadaniem imienia króla Bolesława Chrobrego. Gdy powstało gimnazjum z oddziałami integracyjnymi Bolesław Chrobry nadał patronował szkole. W czerwcu 2004 roku szkole wręczono drugi sztandar. Kolejna reforma oświaty i uchwała Rady Miasta z 29 marca 2017 roku przekształciła naszą placówkę w szkołę podstawową. Tak oto historia zatoczyła koło i od dwóch lat ponownie jesteśmy szkołą podstawową, z nowym sztandarem. Pani Prezydent podczas tej uroczystości  oficjalnie przekazała sztandar Pani Dyrektor. Pani Lidia Mikołajek zapewniła, że będzie on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i tak jak wcześniejsze, będzie gromadził wokół siebie całą społeczność szkolną podczas wszystkich wydarzeń. Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów. Przyrzekli oni, strzec wiernie honoru szkoły oraz nauką i pracą rozsławiać jej imię. Zaproszeni goście z nutą nostalgii wspominali swoje lata pracy w Jedynce. Miłą niespodziankę przygotowała Pani Danuta Piotrowska, emerytowana nauczycielka muzyki – zaśpiewała, przy akompaniamencie, utwór Stanisława Moniuszki. 

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Pani Małgorzaty Błachowiak i Pani Jolanty Olechno.