Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

zatrudni osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce do pracy w zespołach nadzorujących tegoroczne egzaminy gimnazjalne.

Osoby chętne do pracy w dniach 10,11,12 kwietnia 2019 roku proszone są o zgłoszenie się do kadr.