Trening mózgu w Jedynce

Szkoła Podstawowa nr 1 to miejsce, w którym zwraca się szczególną uwagę na potrzeby edukacyjne oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży. Z inicjatywy pani dyrektor Lidii Mikołajek od stycznia 2021 roku prowadzone są treningi EEG Biofeedbeck. Zakup niezbędnego sprzętu był możliwy dzięki dochodom uzyskanym z dzierżawy szkolnych pomieszczeń i parkingu. Biofeedback to metoda terapeutyczna, oparta na technice komputerowej, […]