Nowi czytelnicy

Uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni (każda klasa w innym dniu) do szkolnej biblioteki. Czytelnicy  po raz pierwszy obejrzeli jej  księgozbiór, zapoznali się z regulaminem wypożyczeń, prawami i obowiązkami czytelnika.  Podczas zajęć bibliotecznych uczniowie słuchali wiersza, rozwiązywali zagadki i odczytywali hasła, które jednocześnie nauczyły ich, w jaki sposób należy obchodzić się z książkami.