Życzenia

Kochani uczniowie i rodzice. Przed nami wyjątkowy rok szkolny, bo zdrowie, bezpieczeństwo i odpowiedzialność za siebie i innych stają się tak ważne jak zdobywanie wiedzy  i wychowanie. Proszę, noście maseczki, myjcie ręce, zachowujcie bezpieczny dystans, ale też wzajemnie sobie pomagajcie. Działając wspólnie, cierpliwie, ze zrozumieniem pewnych ograniczeń przejdziemy ten nieprzewidywalny rok szkolny. Bądźmy ze sobą w kontakcie. Życzę, […]